FOTOALBUM van Souburg vóór de oorlog

Hier veel foto's van Souburg zoals het vroeger was. Bomen, veel bomen waren er destijds in de straten. Ook op veel foto's / prentbriefkaarten de mensen in klederdracht.


 

FOTOALBUM van Souburg in de oorlogsjaren (1940-1945)

Bijna alle foto's zijn van de inundatie, dus eigenlijk ook van een korte periode na de oorlog want de dijkdichting bij Rammekens vond eerst plaats 5 februari 1946

Beschrijving inundatie


 

FOTOALBUM van Souburg na de oorlog

Hier zijn weinig foto's van in de collectie. Doen ons best voor uitbreiding.


 

HERINRICHTING

Bij ingrijpende herinrichting van een bepaalde straat wordt hier een fotoverslag van gemaakt.